{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Vad är talföljdens formel?

Ställ upp en formel för talföljden 2,7,13,18,23,2,7,13,18,23,\ldots

Skillnaden mellan varje element är 55 vilket betyder att vi har en aritmetisk talföljd. För att bestämma ett godtyckligt element i en aritmetisk talföljd kan man använda formeln an=a1+(n1)d a_n=a_1+(n-1)d där a1a_1 är första element, dd är steglängden och nn är platsnumret. Vi sätter in första värdet 2 och steglängden 5 i formeln och förenklar.

an=a1+(n1)da_n=a_1+(n-1)d
a1=2a_1={\color{#0000FF}{2}}, d=5d={\color{#009600}{5}}
an=2+(n1)5a_n={\color{#0000FF}{2}}+(n-1)\cdot {\color{#009600}{5}}
Multiplicera in 5 5
an=2+n515a_n=2+n\cdot5-1\cdot5
an=2+5n5a_n=2+5n-5
an=5n3a_n=5n-3

Talföljdens element kan beräknas med formeln an=5n3.a_n=5n-3.

Visa mer