Exempel

Ställ upp ett ekvationssystem utifrån graferna