Det här är en översatt version av sidan Skills:Ställ upp ekvationssystem utifrån grafer. Översättningen är till 75% färdig och uppdaterad.


Example

Set up a system of equations from their graphs.