Skriv ett tal med periodisk decimalutveckling som ett bråk