Skriv ett tal med ändlig decimalutveckling som ett bråk