{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze
Skriv ett tal i utvecklad form

Vi skriver 11321132 i utvecklad form. Hur det utvecklas beror på vilken talbas talet står i. Eftersom vi använder bas 1010 ska varje siffra multipliceras med en tiopotens upphöjd till den exponent som motsvarar dess platsvärde.

11321132
Dela upp i termer
1000+100+30+21000+100+30+2
Dela upp i faktorer
11000+1100+310+211\cdot1000+1\cdot100+3\cdot10+2\cdot1
1103+1102+3101+21001\cdot 10^3 + 1\cdot 10^2 + 3\cdot 10^1 + 2\cdot 10^0

Talet 11321132 skrivs i utvecklad form som 1103+1102+3101+2100.1\cdot 10^3 + 1\cdot 10^2 + 3\cdot 10^1 + 2\cdot 10^0.