Det här är en översatt version av sidan Skills:Omvandla från k-form till allmän form. Översättningen är till 100% färdig och uppdaterad.


Example

Rewrite the equation from the slope-intercept form to the general form