Det här är en översatt version av sidan Skills:Omvandla från allmän form till k-form. Översättningen är till 100% färdig och uppdaterad.


Example

Changing an equation from the general form to the slope-intercept form