{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Beräkna produkten av två bråk

Vad är produkten av bråken 1011\dfrac{10}{11} och 33100\dfrac{33}{100}?

Bråkens produkt kan beräknas genom att multiplicera täljare för sig och nämnare för sig. Det är rätt stora tal så innan du faktiskt multiplicerar ihop produkterna i täljaren och nämnaren kan du prova att förkorta.

101133100\dfrac{10}{11}\cdot \dfrac{33}{100}
103311100\dfrac{10\cdot 33}{11\cdot 100}
1331110\dfrac{1\cdot 33}{11\cdot 10}
13110\dfrac{1\cdot 3}{1\cdot 10}
1a=a1\cdot a=a
310\dfrac{3}{10}

Produkten av bråken blev alltså 310\frac{3}{10}.

Visa mer