{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Lös logaritmekvationen

Lös ekvationen lg(4x)+9=13. \lg(4x) + 9 = 13.

Vi börjar med att lösa ut logaritmen.

lg(4x)+9=13\lg(4x) + 9 = 13
lg(4x)=4\lg(4x) = 4

Nu när logaritmtermen står ensam i vänsterledet sätter vi båda leden som exponenter på basen 1010. Tiopotensen och logaritmen tar ut varandra, så det går att lösa ut termen 4x.4x.

lg(4x)=4\lg(4x) = 4
10VL=10HL10^{\text{VL}}=10^{\text{HL}}
10lg(4x)=10410^{\lg(4x)} = 10^4
10lg(a)=a10^{\lg(a)}=a
4x=1044x = 10^4

Nu behöver vi bara lösa ut x.x.

4x=1044x = 10^4
4x=100004x = 10\,000
x=2500x = 2500
Visa mer