{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Lös en olikhet

Lös olikheten 2x610.2x-6\leq10.

För att lösa olikheten vill vi få 2x2x ensamt i vänsterledet och på samma sätt som i ekvationer adderar vi 66 i båda led för att kunna stryka -6\text{-}6 i vänsterledet.

2x6102x-6\leq 10
2x6+610+62x-6+6\leq 10+6
2x162x \leq 16

Till sist dividerar vi bort 22:an. Eftersom den är positiv behöver vi inte tänka på att vända olikhetstecknet.

2x162x \leq 16
2x2162\dfrac{2x}{2} \leq \dfrac{16}{2}
x8x\leq8

Alla xx mindre än eller lika med 88 löser olikheten.

Visa mer