Det här är en översatt version av sidan Skills:Lös ekvationssystemet med substitutionsmetoden. Översättningen är till 100% färdig och uppdaterad.


Example

Solve the simultaneous equations using the substitution method