Exempel

Förenkla uttrycken med kvadreringsreglerna