Det här är en översatt version av sidan Skills:Förenkla uttrycket med kvadreringsreglerna. Översättningen är till 100% färdig och uppdaterad.


Example

Simplify the expression using the rules for multiplying perfect squares