Exempel

Förenkla det rationella uttrycket med konjugatregeln