Exempel

Förenkla det rationella uttrycket genom att bryta ut faktor