{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Förenkla algebraiskt uttryck

Förenkla 3x2+x+8+53x3x^2+x+8+5-3x så långt som möjligt.

När vi förenklar algebraiska uttryck lägger vi ihop lika termer för sig. Uttrycket innehåller tre typer av termer:

  • x2x^2-termer: 3x23x^2.
  • xx-termer: xx och -3x\text{-}3x.
  • konstanter: 88 och 55.

Den kvadrerade termen är den enda av sitt slag så den kan inte förenklas. Vi har däremot två xx-termer och två konstanter och dessa läggs ihop var för sig. Innan vi förenklar omarrangerar vi uttrycket så att termer av samma slag står bredvid varandra. Detta är inte nödvändigt för att genomföra förenklingen men gör det lättare att se vilka termer som hör ihop.

3x2+x+8+53x3x^2+x+8+5-3x
3x2+x3x+8+53x^2+x-3x+8+5
3x22x+133x^2-2x+13

Uttrycket förenklades till 3x22x+13.3x^2-2x+13.

Visa mer