{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Beräkna kvoten av två bråk

Beräkna kvoten av 17\dfrac{1}{7} och 514\dfrac{5}{14}.

För att dividera två bråk inverterar vi talet i nämnaren och multiplicerar istället. Glöm inte att förkorta innan du multiplicerar täljarna och nämnarna

Dividera bråk
17145\dfrac{1}{7}\cdot \dfrac{14}{5}
11475\dfrac{1\cdot 14}{7\cdot 5}
1215\dfrac{1\cdot 2}{1\cdot 5}
25\dfrac{2}{5}

Kvoten blir alltså 25\frac{2}{5}.

Visa mer