{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Hur stor är tredje vinkeln i triangeln?

Vad är vinkeln vid hörn CC?

Skills Bestamma vinkel med vinkelsumma3.svg

Vinkel AA är 5656^\circ och vinkeln BB är rät, det vill säga 9090^\circ. Summan av vinklarna A,A, BB och CC ska vara lika med vinkelsumman för en triangel: 180.180^\circ. Detta bildar en ekvation, som man kan lösa med t.ex. balansmetoden.

56+90+C=18056^\circ+90^\circ+C=180^\circ
146+C=180146^\circ+C=180^\circ
C=34C=34^\circ

Vinkeln vid hörn CC är alltså 3434^\circ.

Visa mer