{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze
Bestäm tangensvärde via sidlängder

Vad är tangensvärdet av vinkeln vv i triangeln nedan?

Skills Berakna sinusvarde1.svg

Tangensvärdet av en vinkel i en rätvinklig triangel beräknas genom att ta längden på den motstående sidan delat på den närliggande. Vinkeln i triangeln har den motstående sidan 44 och den närliggande sidan 2.52.5.

tan(v)=42.5\tan(v) = \dfrac{4}{2.5}
tan(v)=1610\tan(v) = \dfrac{16}{10}
Skriv i decimalform
tan(v)=1.6\tan(v) = 1.6

Vinkelns tangensvärde är alltså 1.61.6.