Exempel

Bestäm sinus, cosinus och tangens för vinkeln