{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze
Bestäm en rät linjes ekvation givet två punkter

Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna (1,2)(1,2) och (6,12)(6,12). Vi kan börja med att beräkna kk-värdet genom att sätta in koordinaterna i kk-formeln.

Sätt in (6,12)\left({\color{#0000FF}{6,12}}\right) & (1,2)\left({\color{#009600}{1,2}}\right)
k=12261k=\dfrac{{\color{#0000FF}{12}}-{\color{#009600}{2}}}{{\color{#0000FF}{6}}-{\color{#009600}{1}}}
k=105k=\dfrac{10}{5}
k=2k=2

Lutningen är k=2k=2 så vi har y=2x+my=2x+m, om vi skriver linjen på kk-form. Nu sätter vi in en punkt som ligger på linjen och löser ut mm.

y=2x+my=2x+m
x=1x={\color{#0000FF}{1}}, y=2y={\color{#009600}{2}}
2=21+m{\color{#009600}{2}}=2\cdot{\color{#0000FF}{1}}+m
2=2+m2=2+m
0=m0=m
m=0m=0

mm är alltså lika med 00 så den räta linjen blir y=2xy=2x.

Todo:Graf_med_linjen_samt_punkterna