{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Bestäm nollställen algebraiskt

Vilka nollställen har funktionen y=x24?y=x^2-4?

Nollställen är de xx-värden där yy är lika med 0. Det betyder att vi sätter y=0y=0 och löser ekvationen.

y=x24y=x^2-4
y=0y={\color{#0000FF}{0}}
0=x24{\color{#0000FF}{0}}=x^2-4
4=x24=x^2
x2=4x^2=4
x=±4x=\pm\sqrt{4}
x=±2x=\pm2

Funktionen har alltså två nollställen: x=-2x=\text{-}2 och x=2x=2, eller om man skriver ihop dem: x=±2.x=\pm2.

Visa mer