{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Bestäm mittpunkten mellan punkterna

Bestäm koordinaterna för den punkt som ligger mittemellan punkterna.

Vi använder oss av mittpunktsformeln. Då måste vi först läsa av punkternas koordinater.

Punkterna ligger i koordinaterna (-6,4)(\text{-} 6,4) och (6,-8).(6, \text{-} 8). Nu kan vi använda formeln för att bestämma mittpunktens koordinater xmx_m och ym.y_m.

xm=x1+x22x_m = \dfrac{x_1 + x_2}{2}
x1=-6x_1={\color{#0000FF}{\text{-} 6}}, x2=6x_2={\color{#009600}{6}}
xm=-6+62x_m=\dfrac{{\color{#0000FF}{\text{-} 6}}+{\color{#009600}{6}}}{2}
xm=02x_m=\dfrac{0}{2}
xm=0x_m=0

Mittpunktens xx-koordinat är 0.0.

ym=y1+y22y_m = \dfrac{y_1 + y_2}{2}
y1=4y_1={\color{#0000FF}{4}}, y2=-8y_2={\color{#009600}{\text{-} 8}}
ym=4+(-8)2y_m=\dfrac{{\color{#0000FF}{4}}+({\color{#009600}{\text{-} 8}})}{2}
ym=482y_m=\dfrac{4-8}{2}
ym=-42y_m=\dfrac{\text{-} 4}{2}
ym=-2y_m=\text{-} 2

Mittpunktens yy-koordinat är -2\text{-} 2. Mittpunkten har alltså koordinaterna (0,-2).(0, \text{-} 2).

Visa mer