{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze
Bestäm median

Vi ska bestämma medianen för talen 4,7,1,8,3,3,9,2.4,7,1,8,3,3,9,2. Vi börjar med att skriva dem i storleksordning:

Skills Bestam median1.svg

Vi ser att det finns två mittental så vi beräknar medelvärdet av dem för att hitta medianen: 3+42=72=3.5. \dfrac{3+4}{2}=\dfrac{7}{2}=3.5. Medianen är alltså 3.53.5.