Exempel

Bestäm medelvärdet, medianen och typvärdet
Visa mer