{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Bestäm medelvärdet, medianen och typvärdet

Bestäm medelvärdet, medianen och typvärdet för 9,5,7,2,5,4,9,8,9,1. 9,\; 5,\; 7,\; 2,\; 5,\; 4,\; 9,\; 8,\; 9,\; 1.

Medelvärde
För att beräkna medelvärdet räknar vi ut summan av alla värden och dividerar sedan med antalet värden, vilket i det här fallet är 10.10.

x¯=9+5+7+2+5+4+9+8+9+110\bar{x} = \dfrac{9 + 5 + 7 + 2 + 5 + 4 + 9 + 8 + 9 + 1}{10}
x¯=5910\bar{x} = \dfrac{59}{10}
x¯=5.9\bar{x} = 5.9

Medelvärdet är 5.9.5.9.

Median
För att bestämma medianen börjar vi med att skriva värdena i ordning: 1,2,4,5,5,7,8,9,9,9. 1,\; 2,\; 4,\; 5,\; 5,\; 7,\; 8,\; 9,\; 9,\; 9. Medianen är mittenvärdet av serien, men i det här fallet finns det två tal i mitten: 55 och 7.7. Då är medianen medelvärdet av dessa två: Median=5+72=6. \text{Median} = \dfrac{5 + 7}{2} = 6. Medianen är 6.

Typvärde
Typvärdet är det värde som är vanligast i samlingen. I det här fallet är det 99, som förekommer tre gånger.

Visa mer