Exempel

Bestäm medelvärdet, medianen och typvärdet