{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Bestäm längden med kordasatsen

Vad är cirkelns radie? Måtten är i cm.

Två kordor i en cirkel, varav en är en diameter

Två kordor är dragna i cirkeln. Tre av de delsträckor som bildas är kända. Vi kallar den okända för x.x.

Två kordor i en cirkel, med markerade delsträckor

Kordasatsen ger sambandet x1=21.5x=3. x\cdot1=2\cdot1.5 \quad \Leftrightarrow \quad x=3. xx är lika med 3 cm, vilket betyder att kordan som går genom mittpunkten, alltså diametern, har längden 3+1=43+1=4 cm.

Två kordor i en cirkel, varav en är en diameter

Radien är hälften av diametern, dvs. 2 cm.

Visa mer