Exempel

Bestäm lägesmåtten från frekvenstabellen
Visa mer