Exempel

Bestäm extrempunkter med första- och andraderivata