{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze
Bestäm ett klots begränsningsarea

Ett klot har radien 44 cm. Vad är begränsningsarean?

Skills Bestamma begransningsarea klot1.svg

Ett klots begränsningsarea beräknas enligt A=4πr2A=4\pi r^2.

A=4πr2A=4\pi r^2
r=4r={\color{#0000FF}{4}}
A=4π42A=4\pi\cdot {\color{#0000FF}{4}}^2
Förenkla potens
A=4π16A=4\pi\cdot 16
A=64πA=64\pi
A=201.06192A=201.06192\ldots
Avrunda till närmaste heltal
A201A\approx 201

Klotets begränsningsarea är alltså ungefär 201201 cm2^2.