{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze
Bestäm en rektangels area

Vad är arean av en rektangel med sidorna 22 och 33 cm? Om basen och höjden i en rektangel är bb och hh beräknar man dess area enligt A=bhA=bh.

PGFTikZ parser error:En bild med angivet namn har redan blivit skapad på en annan sida: 
Skills:Bestäm arean av en rektangel

Vi beräknar arean av rektangeln genom att multiplicera sidlängderna.

A=bhA=bh
b=3b={\color{#0000FF}{3}}, h=2h={\color{#009600}{2}}
A=32A={\color{#0000FF}{3}}\cdot{\color{#009600}{2}}
A=6A=6

Rektangelns area är alltså 66 cm2^2. Eftersom sidlängderna angivits i cm blir areaenheten cm2^2.