{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Bestäm en linjes lutning från en graf

Bestäm linjens lutning i koordinatsystemet grafiskt.

Eftersom yy ökar när xx ökar kan vi konstatera att lutningen är positiv. För att bestämma lutningens storlek utgår vi ifrån en känd punkt på grafen och går ett steg i positiv riktning på xx-axeln. Antalet steg man måste gå uppåt för att hamna på grafen igen anger funktionens lutning.

Funktionsvärdet ökar alltså med 33 när xx ökar med 11 vilket ger lutningen k=3.k=3.

Visa mer