{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Vad är komplementhändelsen?

Du köper 5 st lotter i ett lotteri. Vad är komplementhändelsen till A,A, om AA är händelsen att alla 5 lotter är nitlotter?

Du kanske inte vann på alla lotter, men du vann på någon lott. Du kanske fick vinst på tredje lotten, eller första och femte, eller alla fem eller något annat. Komplementhändelsen AcA^c är alltså att minst en lott är en vinstlott.

Visa mer