{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze
Bestäm en funktions värdemängd grafiskt

Bestäm värdemängden för funktionen f(x)f(x).

Todo:Graf_med_funktionen_2x+1_mellan_-1_och_2

Värdemängden för en funktion är alla yy-värden som den kan anta. Vi ser att det minsta värdet är 1-1 och det största är 55 samt att funktionen antar alla funktionsvärden däremellan. Det betyder att Vf:1y5. V_f: -1\leq y\leq 5.