{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze
Bestäm en cirkels omkrets

Vad är omkretsen för en cirkel med radien 5.05.0 cm? När man bestämmer en cirkels omkrets använder man formeln O=2πrO=2\pi r, där rr är cirkelns radie.

PGFTikZ parser error:En bild med angivet namn har redan blivit skapad på en annan sida: 
Skills:Bestäm omkretsen av en cirkel

För att beräkna omkretsen av en cirkel med radien 5.05.0 cm sätter vi in 5.05.0 istället för rr.

O=2πrO=2\pi r
r=5.0r={\color{#0000FF}{5.0}}
O=2π5.0O=2\pi \cdot{\color{#0000FF}{5.0}}
O=10πO=10\pi
O=31.41592O=31.41592\ldots
Avrunda till 2 gällande siffror
O31O\approx31

Cirkelns omkrets är cirka 3131 cm. Eftersom radien var angiven med två gällande siffror så använder vi lika många när vi avrundar svaret.