{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Bestäm definitionsmängd och värdemängd grafiskt

Bestäm definitionsmängden och värdemängden för funktionen f(x)f(x) grafiskt, dvs. genom avläsningar i figuren.

Definitionsmängd
Definitionsmängden är alla xx man kan stoppa in i en funktion. Vi kan läsa av den genom att titta på vilka xx-värden som det finns en graf. Kom ihåg att grafen fortsätter även om koordinatsystemet inte gör det.

Det finns ingen graf till vänster om x=-2,x=\text{-}2, men den forsätter högerut i all oändlighet. Definitionsmängden är därför alla xx större än eller lika med -2.\text{-}2. Skrivet som ett intervall blir det Df:x-2. D_f: x\geq \text{-}2. Värdemängd
Värdemängden är alla yy-värden som en funktion kan anta. Vi ritar ut området på motsvarande sätt som innan.

Vad vi kan se från det här koordinatsystemet rör sig grafen aldrig över yy-värdet 5. Men eftersom grafen inte har någon ändpunkt får vi utgå ifrån att inget oväntat kommer att hända utan att den kommer att fortsätta att växa. Funktionens värdemängd är alltså alla yy större än eller lika med 0, vilket skrivs Vf:x0. V_f: x\geq 0.

Visa mer