{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Vad är funktionens definitionsmängd?

Ange definitionsmängden för funktionen y=4xx1. y=\frac{4x}{x-1}.

Definitionsmängden är alla xx man kan sätta in i funktionen. Eftersom det är inte tillåtet att dividera med 00 är funktionen definierad för alla xx förutom de som gör att x1x-1 blir 0, dvs. då x=1.x=1. Det betyder att funktionen är definierad för alla xx utom 1, vilket skrivs Df: x1. D_f:\ x\neq 1.

Visa mer