{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Bestäm de okända sidorna med likformighet

Figurerna är likformiga med längder angivna i m. Bestäm de okända sidorna xx och y.y.

två likformiga fyrhörningar

För att lättare kunna se vilken sida som motsvarar vilken roterar vi den mindre figuren så att den står på samma sätt som den större.

två likformiga fyrhörningar

Sidan längst till vänster är känd i båda figurerna och kan ge oss förhållandet mellan dem. Likformigheten ger att kvoten 3.162.37 \dfrac{3.16}{2.37} är samma som om vi delar 2.242.24 med y,y, eller xx med 3.09.3.09. Vi kan nu ställa upp två ekvationer.

x3.09=3.162.37\dfrac{x}{3.09} = \dfrac{3.16}{2.37}
x=3.093.162.37x = \dfrac{3.09 \cdot 3.16}{2.37}
x=4.12x = 4.12

På samma sätt kan vi likställa den kända kvoten med 2.24y\frac{2.24}{y} för att lösa ut y.y.

3.162.37=2.24y\dfrac{3.16}{2.37} = \dfrac{2.24}{y}
3.16y=2.372.243.16 \cdot y= 2.37 \cdot 2.24
y=2.372.243.16y = \dfrac{2.37 \cdot 2.24}{3.16}
y=1.68y=1.68

Sidornas längder är x=4.12x = 4.12 m och y=1.68y = 1.68 m.

Visa mer