{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Beräkningar med rotuttryck

Beräkna utan räknare: 161/2271/3+(5)2. 16^{1/2}-27^{1/3}+\left(\sqrt{5}\,\right)^2.

Vi börjar med att skriva om de två första termerna som rotuttryck. Upphöjt till 1/21/2 betyder samma sak som kvadratroten ur, vilket ger att 161/216^{1/2} detsamma som 16.\sqrt{16}. Den andra termen, 271/3,27^{1/3}, kan skrivas som 237\sqrt[3]27 dvs det tal som gånger sig självt 33 gånger blir 27.27. För den sista termen tar rottecknet och kvadraten ut varandra.

161/2271/3+(5)216^{1/2}-27^{1/3}+\left(\sqrt{5}\,\right)^2
16271/3+(5)2\sqrt{16}-27^{1/3}+\left(\sqrt{5}\,\right)^2
16273+(5)2\sqrt{16}-\sqrt[3]{27}+\left(\sqrt{5}\,\right)^2
43+(5)24-3+\left(\sqrt{5}\,\right)^2
43+54-3+5
66
Visa mer