{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Vad blir den totala förändringsfaktorn?

Priset på en begagnad byrå är 10001000 kr i en butik. Under en rea sänks priset först med 20%20 \, \% och sedan med ytterligare 30%30 \, \%. Efter att byrån målats om höjer butiken priset med 50%50 \, \%. Vad är slutpriset och med hur många procent har det ändrats totalt?

Det sker tre procentuella förändringar: två minskningar och en ökning. Vi börjar med att beskriva de procentuella förändringarna som förändringsfaktorer.

Procentuell förändring Förändringsfaktor
-20%\text{-} 20 \, \% 0.8
-30% \text{-} 30 \, \% 0.7
+50%+50 \, \% 1.5

Genom att multiplicera förändringsfaktorerna med varandra får den totala förändringsfaktorn på priset: 0.80.71.5=0.84. 0.8\cdot 0.7\cdot 1.5=0.84. Den totala förändringsfaktorn är 0.84, alltså en sänkning med 16%16 \, \%, vilket betyder att det slutliga priset blir 0.841000=8400.84\cdot 1000=840 kr.

Visa mer