Exempel

Bestäm okänd sida i en rätvinklig triangel