{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze
Bestäm nytt värde med förändringsfaktor

En dator kostade 1000010\,000 kr. Priset sänktes med 15 %15\ \%. Vad blev det nya priset? En förändringsfaktor ska multipliceras med det gamla värdet för att bilda det nya. En minskning med 15%15\, \% ger förändringsfaktorn 0.850.85. Vi beräknar det nya priset.

,

Datorn kostar 85008500 kr efter prissänkningen.