{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze
Beräkna förändringsfaktor

En vas värderas till 800800 kr. Vad är förändringsfaktorn om värdet sänks till 600600 kr. Multipliceras 800800 med förändringsfaktorn ska man få det nya värdet 600600. Detta innebär att förändringsfaktorn kan bestämmas genom att dela det nya värdet med det gamla:

Sätter vi in det nya och gamla värdet i ovanstående formel kan man bestämma förändringsfaktorn.

,
Skriv i decimalform

Förändringsfaktorn är alltså 0.750.75.