{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Avgör typ av urval och bestäm stickprovets storlek

Bossebageriet är känt för sina populära vaniljbullar och chokladbullar. Några gymnasieelever vill undersöka storleken på bullarna. Bageriet bakar på en dag 260 vaniljbullar  och300 chokladbullar.\begin{aligned} &260 \text{ vaniljbullar } \quad \text{ och} \\ &300 \text{ chokladbullar.} \end{aligned} En dag väljer eleverna slumpmässigt ut var 2020:e vaniljbulle och var 2020:e chokladbulle och mäter diametrarna. Hur stort var stickprovet och vad kallas denna typ av urval?

Populationen som eleverna undersöker är Bossebageriets bullar, där undergrupperna vanilj- och chokladbullar ingår. Om var 2020:e bulle av vardera sort väljs ut varje dag blir det 26020=13 vaniljbullar \begin{aligned} \dfrac{260}{20}=13 \text{ vaniljbullar } \end{aligned} och 30020=15\frac{300}{20}=15 chokladbullar. I stickprovet ingick 13+15=28 bullar. 13+15 =28 \text{ bullar.} Eftersom eleverna tagit hänsyn till undergruppernas fördelning i undersökningen, genom att behålla den procentuella fördelningen mellan de två sorterna även i stickprovet, har eleverna gjort ett stratifierat urval. Hade de däremot mätt lika många bullar av varje sort hade det varit ett obundet slumpmässigt urval.

Visa mer