Exempel

Avgör typ av urval och bestäm stickprovets storlek