{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Vad blir den procentuella förändringen?

Priset på en lampa ökade från 125125 kr till 150150 kr. Vad var den procentuella ökningen?

Vi löser detta genom att först bestämma förändringsfaktorn, som beräknas genom att dividera det nya priset med det gamla:

Vi sätter in det nya och gamla priset i formeln.

,
Skriv i decimalform

Förändringsfaktorn blir alltså 1.2, eller 1.20. Förändringsfaktorn ligger 2020 hundradelar (procent) över 11, vilket motsvarar den procentuella ökningen 20%20\, \%.

Visa mer