{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze
Avgör om två trianglar är likformiga

Bilden visar två trianglar. Är de likformiga med varandra?

PGFTikZ parser error:Kunde ej uppdatera bildens wikisida.

Vi vet trianglarnas sidlängder. Då kan vi ställa upp alla tre kvoter mellan motsvarande sidor, dvs. de två längsta sidorna delade med varandra, de kortaste sidorna delade med varandra osv. Det spelar ingen roll vilken triangels värde som används i bråkets täljare, men vi måste göra samma val för alla tre sidpar.

Triangel Långsida Mellansida Kortsida
Stor 7.57.5 66 4.54.5
Liten 55 44 33
Kvot 7.55=1.5\frac{7.5}5 = 1.5 64=1.5\frac{6}4 = 1.5 4.53=1.5\frac{4.5}3 = 1.5

Kvoten blir 1.51.5 för alla tre sidpar. Då vet vi att trianglarna är likformiga! Kom ihåg att om figurerna inte varit trianglar hade vi även behövt fastställa att figurerna innehåller samma vinklar, men för trianglar följer detta automatiskt.