{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze
Avgör förändring i procentenheter

Mellanmjölk innehåller 1.5%1.5\,\% fett och lättmjölk innehåller 0.5%0.5\,\% fett. Vad blir skillnaden i procentenheter? Eftersom skillnaden mellan 1.51.5 och 0.50.5 är 1.50.5=1, 1.5-0.5=1, innehåller mellanmjölken 11 procentenheter mer fett än lättmjölken.