{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Är talen delbara med 3?

Vilka av följande tal är delbara med 3? 4236,837,328,81639. 4\,236, \quad 837, \quad 328, \quad 81\,639 .

Ett tal är delbart med 33 om dess siffersumma är delbar med 33. Vi beräknar därför siffersumman.

Tal Siffersumma ==
04236 \phantom{0}4\,236 4+2+3+6+04+2+3+6\phantom{+0} 1515
00837 \phantom{00}\,837 8+3+7+0+08+3+7\phantom{+0+0} 1818
00328 \phantom{00}\,328 3+2+8+0+03+2+8\phantom{+0+0} 1313
81639 81\,639 8+1+6+3+98+1+6+3+9 2727

Talen 1515, 1818 och 2727 delas jämnt med 33 vilket innebär att 4236, 837 och 81 639 är delbara med 33. 1313 kan däremot inte delas med 33, och då kan inte heller 328328 delas med 33.

Visa mer