{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Är talen delbara med 2?

Vilka av följande tal är delbara med 2? 383,384,95638,96741 383, \quad 384, \quad 95\,638, \quad 96\,741

Ett tal kan delas med 22 om det är jämnt, dvs. om talets sista siffra är 00, 22, 44, 66 eller 88. Därför kan 384 och 95 638 delas med 22, men 383383 och 9674196\,741 kan inte det.

Visa mer