{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Vad är andelen?

Om du jobbar heltid (40h/vecka), hur stor andel av veckan jobbar du?

En vecka består av sju dygn och varje dygn består av 24 timmar. Det betyder att det går 247=168 timmar per vecka. 24\cdot7=168 \text{ timmar per vecka.} 168 är alltså "Det hela". Vi använder andelsformeln för att beräkna andelen.

Andelen=DelenDet hela\text{Andelen}=\dfrac{\text{Delen}}{\text{Det hela}}
Delen=40\text{Delen}={\color{#0000FF}{40}}, Det hela=168\text{Det hela}={\color{#009600}{168}}
Andelen=40168\text{Andelen}=\dfrac{{\color{#0000FF}{40}}}{{\color{#009600}{168}}}
Andelen=0.23809\text{Andelen}=0.23809\ldots
Andelen0.24\text{Andelen}\approx0.24
Skriv i procent
Andelen24%\text{Andelen}\approx24\,\%

Du jobbar cirka 24 % av veckan.

Visa mer